top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру 

 

Фізична особа-підприємець Андреєва Софія Романівна  (далі – «Виконавець») з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (далі – «Користувач») з іншої сторони, в подальшому разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти публічний договір про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру (далі – Договір).

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Користувачів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Користувачу перед іншим.

Укладаючи цей Договір Користувач в повному обсязі приймає умови цього Договору без будь-яких застережень, винятків чи обмежень.

Користувач підтверджує, що приєднання до цього Договору відповідає його внутрішньому волевиявленню, терміни та умови Договору зрозумілі та не потребують додаткових роз'яснень чи тлумачень. Договір вважається укладеним з моменту погодження Користувача з умовами цього Договору.

Будь-яка взаємодія Користувача з Сервісом «NOVA» означає повну, безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору. Така взаємодія є повним і безумовним акцептом Публічної оферти про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру.

 У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися умов цього Договору (або нової редакції Договору), він має право не користуватися Сервісом «NOVA» і зобов'язаний припинити використання Сервісом «NOVA» та покинути його, а також розірвати договірні відносини із Виконавцем.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. «Адміністрація Сервісу «NOVA» – фізична особа-підприємець Андреєва Софія Романівна або особи, уповноважені нею належним чином на управління Сервісом «NOVA» і надання послуг Користувачам.

1.2. «Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Веб-сайті та/або Застосунку Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру на визначених умовах Договору.

1.3. «Договір» – правочин у формі приєднання Користувачем до Публічної оферти про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру Виконавця, яка розміщена на Веб-сайті та/або Сервісу «NOVA», в порядку визначеному статтею 634 Цивільного кодексу України. Під дію цього Договору підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги (Сервіси) Веб-сайту та/або Сервісу «NOVA», а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (Cервіси).

1.4. «Користувач» – фізична особа, яка акцептувала Публічну оферту про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру та виступає в якості Замовника таких послуг.

1.5. «Акцепт» – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов, визначених Публічною Офертою про надання послуг інформаційно-комунікаційного характеру, без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.6. «Сервіс «NOVA» – комп'ютерна програма (система чат-ботів), за допомогою якого та мережі Інтернет, Користувач має можливість керування Telegram-каналами, роботи з аудиторією та користування іншим функціоналом Сервісу за допомогою мессенджера Telegram на iOS, Android, ПК та веб версії даного месенджера, що надаються Виконавцем протягом строку дії цього Договору. Доступний за посиланням:

https://t.me/nova_official_bot 

1.6.1. Сервіс «NOVA» включає в себе такі категорії сервісів: «Nova Постинг» та «Nova Трафік».

1.6.1.1. «Nova Постинг» – сервіс для публікації контенту в Telegram-канал та його керування (редагування публікацій, розклад, контент-план, звіт прибутку, зберігання креативів, прийом заявок, автопідпис публікацій та інше), що доступний за посиланням:

https://t.me/nova_official_bot >

1.6.1.2. «Nova Трафік» – сервіс для роботи з аудиторією (надсилання привітальних повідомлень та інших видів розсилки), що доступний за посиланнями:

https://t.me/nova_official_bot     

https://t.me/nova_traffic_bot >  

 

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. На підставі та умовах визначених цим Договором, Виконавець надає Користувачу, та, у випадках передбачених цим Договором Користувач приймає та оплачує електронні послуги інформаційно-комунікаційного характеру з користування функціоналом Сервісу «NOVA» через мережу Інтернет за допомогою технічних пристроїв в порядку та на умовах, визначеним цим Договором (надалі - Послуги).

2.2. Виконавець надає послуги, що дозволяють Користувачу отримати додатковий функціонал для керування Telegram-каналами, роботи з підписниками Telegram-каналів, публікації контенту в Telegram-каналах.

 

3. ПОСЛУГИ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

3.1. Користувач акцептує (приймає Публічну оферту) у випадку запуску телеграм-бота Сервісу «NOVA» шляхом надсилання повідомлення-команди «/start», з цього моменту вважається, що Користувач безумовно та беззастережно прийняв умови цього Договору.

3.2. Після запуску телеграм-бота Сервісу «NOVA» шляхом надсилання повідомлення-команди «/start», Користувач може обрати одну з двох команд -  «/posting» та «/traffic».

3.3. Для використання функціоналу команди «/posting» Користувач повинен створити  персонального бота, використавши бота @BotFather, або ж скористатися вже створеним ботом та надіслати токен такого бота в бот «NOVA».  

3.3.1. Надіславши токен персонального бота в бот «NOVA», персональний бот Користувача додається в систему Сервісу, та, на базі персонального бота, Користувач отримує доступ до функціоналу Сервісу.

3.3.2. Команда «/posting» дає Користувачу можливість:

 • у розділі «Створити пост» створювати пости в Telegram-каналі;

 • у розділі «Змінити пост» змінювати/редагувати вже опублікований в Telegram-каналі пост;

 • у розділі «Креативи» створювати і зберігати свої рекламні креативи (пости для реклами в інших каналах);

 • у розділі «Контент-план» переглядати контент-план із запланованими публікаціями;

 • у розділі «Статистика» стежити за фінансовими показниками та приростом в своїх проектах;

 • у розділі «Налаштування»:

  • оплатити підписку;

  • налаштувати автоприйом і привітання;

  • встановити персональні налаштування під кожен канал;

  • додати новий канал в цього бота;

  • скористатися партнерською програмою та отримати бонуси.

3.4. Для використання функціоналу команди «/traffic» Користувач повинен створити основу для бота використавши бота @BotFather, або ж скористатися вже створеним ботом та надіслати токен такого бота в бот «NOVA».

3.4.1. Надіславши токен персонального бота в бот «NOVA», персональний бот Користувача додається в систему Сервісу «NOVA», та, на базі персонального бота Користувач отримує доступ до функціоналу бота “NovaTraffic” на базі Сервісу «NOVA».

3.4.2. Команда «/traffic» дає Користувачу можливість:

 • надсилати привітальні повідомлення;

 • робити миттєві та/або заплановані розсилки;

 • створювати “капч” для визначення, хто використовує систему — людина чи комп'ютер.

3.4.3.Користувачу надається доступ до використання сервісу на умовах тарифу «Prime» перших 30 днів користування на кожному доданому боті. Після 30 днів Адміністратор скасовує безкоштовний доступ на умовах тарифу «Prime» і Користувач отримує доступ до безкоштовного функціоналу. 

3.4.4. Користувач може придбати підписку для отримання розширеного функціоналу.  

3.4.5. Інтерфейс та функціонал Сервісу «NOVA» може змінюватися на розсуд Виконавця без попереднього узгодження з Замовником.

 

4. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

 

4.1. Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю надану послугу.

4.2. За надання Послуг Замовник сплачує Виконавцеві суму у розмірі та на умовах, зазначених перед оплатою у розділі «Тарифи та ціни» на Веб-сайті https://nova.in.ua/ та/або у Сервісі «NOVA».

4.3. Замовник має сплатити кошти наперед, шляхом перерахування визначеної суми грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у інший спосіб, зазначений на Веб-сайті https://nova.in.ua/ та/або у Сервісі «NOVA».

4.4. Виконавець може в односторонньому порядку змінювати визначений цим Договором розмір винагороди, про такі зміни Виконавець повідомляє Замовника заздалегідь (за 30 днів до початку дії відповідних змін) у порядку, встановленому Договором та/або шляхом відправлення електронного листа на вказану в Договорі контактну адресу електронної пошти Замовника. Право односторонньої зміни розміру винагороди не поширюється на вже оплачені Замовником Послуги (у межах шести календарних місяців з моменту останнього встановлення розміру винагороди Виконавцем).

4.5. Оплата послуг за Договором здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів у розмірі та порядку згідно з цим Договором та інтерфейсом Веб-сайту https://nova.in.ua/ та/або Сервісом «NOVA» у національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця згідно виставленого Виконавцем Замовникові рахунку, або шляхом банківського переказу на вказані у рахунку реквізити. Факт оплати вважається підтвердженим з моменту надходження грошових коштів у належному обсязі на рахунок Виконавця.

4.6. Після припинення дії цього Договору його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов’язання за якими виникли у період його дії.

4.7. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця за користування Сервісом «NOVA» на умовах повної передоплати. Оплата Замовником здійснюється протягом 6 (шести) банківських днів з моменту отримання Замовником рахунку-фактури від Виконавця. Скан-копії рахунків-фактур та інших первинних бухгалтерських документів за попереднім запитом Замовника можуть бути надіслані на контактну адресу електронної пошти Виконавця та мають силу оригіналу до моменту передачі паперового примірника документу (виключно за письмовою вимогою Виконавця).

4.8. Замовник самостійно сплачує всі послуги третіх осіб, що надають послуги з встановлення з’єднання з Веб-сайтом Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за якість роботи таких осіб.

4.9. Акти виконаних робіт (наданих послуг) та інші необхідні первинні бухгалтерські документи згідно Договору на письмову вимогу (!) Замовника Виконавцеві направляються поштою на адресу, вказану в Договорі та/або на адресу місцезнаходження Замовника або вручаються уповноваженим особам Замовника Виконавцем під підпис про отримання. Замовник впродовж 3-х (трьох) робочих днів після отримання Акту виконаних робіт/наданих послуг повинен розглянути його та, за відсутності заперечень, повернути один підписаний примірник Ліцензіату або надати йому письмове мотивоване заперечення.

4.10. У разі відсутності письмових заперечень з боку Замовника щодо одержання Послуг протягом 3 робочих днів після оформлення первинних документів Виконавцем, незалежно від наявності факту вручення Актів виконаних робіт/наданих послуг Замовникові, обов’язки Виконавця за цим Договором вважаються такими, що виконані належним чином, а відповідний Акт виконаних робіт/наданих послуг таким, що підписаний Замовником без будь-яких зауважень щодо обсягів та якості відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.

4.11. У випадку настання обставин передбачених пунктом 5.4.9. цього Договору кошти, що на момент настання таких подій були оплачені Користувачем за надані послуги, не підлягають поверненню.

4.12. Сервіс «NOVA» передбачає реферальну система на умовах визначених цим Договором. У кожного Користувача є унікальне посилання на Сервіс «NOVA», яким він/вона може поділитись цим посиланням з іншими людьми. Якщо запрошений користувач придбає підписку, його реферал отримує на рахунок 50% оплати. Ці кошти можуть бути використані для оплати підписки (в повній сумі).

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Користувач зобов'язується: 

5.1.1. Використовувати Сервіс «NOVA» виключно в межах чинного законодавства України з дотриманням умов цього Договору.

5.1.2. Ознайомитись з Публічною офертою, умовами надання послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги. 

5.1.3. Тримати в таємниці всі дані, які використовуються Користувачем в процесі реєстрації чи використання Сервісу «NOVA». 

5.1.4. Не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної Сервісом «NOVA», зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної інформації.

5.1.5. Не вчиняти дії, які вважаються порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема, але не виключно: копіювання, перетворення чи будь-яке інше використання Сервісу «NOVA» без дозволу Виконавця.

5.1.6. Негайно (не пізніше, ніж протягом трьох календарних днів з моменту виникнення зазначених в цьому пункті змін) інформувати Виконавця про будь-які зміни своїх реквізитів, адреси, втрату, несанкціонований доступ до інформації (у тому числі включно, але не виключно витік такої інформації), а також повідомляти про зміни інших обставин, що мають суттєве значення для виконання умов Договору (далі – Відомості) шляхом звернення на аккаунт підтримки, що доступний за посиланням: https://t.me/nova_bot_support. У разі  відсутності такого повідомлення Користувач усвідомлює усі ризики та негативні наслідки, що можуть бути понесені ним у зв’язку з неправомірним використанням Виконавцем неактуальних відомостей та не заперечує проти цього.

5.1.7. Не передавати третім особам своїх прав та обов’язків за цим Договором без письмового погодження від Виконавця.

5.1.8. Не використовувати Сервіс «NOVA» з метою розповсюдження:

 • інформації, що ображає честь та гідність інших людей;

 • інформації, що може зашкодити діловій репутації юридичних осіб;

 • інформацію еротичного або порнографічного характеру (при цьому Виконавець самостійно надає оцінку вказаній інформації (творів, зображень, відео або інших об'єктів) на предмет наявності або відсутності в ній еротичного чи порнографічного характеру та винятком випадків, визначених законодавством України);

 • інформацію, що за змістом суперечить чинному законодавству, посягає на суверенітет, територіальну цілісність України, економічну, інформаційну безпеку, громадський порядок, порушує основи конституційного ладу, є дискримінаційною, розпалює міжнаціональну, міжетнічну, расову і релігійну ворожнечу або може заподіяти шкоду законним правам та інтересам третіх осіб.

5.1.9. Вказувати відомості про Замовника достовірно, правильно, без помилок та перекручень, одноосібно нести усю повноту відповідальності перед Виконавцем, державними органами та іншими інституціями, третіми особами за повноту, правильність, достовірність та належність таких відомостей;

5.1.10. Не розголошувати жодних відомостей, які є конфіденційною інформацією/комерційною таємницю Виконавця та стали відомі Користувачеві внаслідок взаємодії з Виконавцем.

5.1.11. Самостійно відслідковувати за допомогою Сервісу «NOVA» інформацію про одностороннє внесення Виконавцем змін до Договору або його додатків (в тому числі, але не виключно щодо істотних умов Договору – винагороди за Договором, технічних умов/Правил користування Сервісом «NOVA» тощо). Користувач приймає на себе зобов’язання дотримуватись оголошених Виконавцем у Сервісі «NOVA» умов надання послуг за Договором, чинних у кожному розрахунковому місяці. У разі, якщо такі умови відрізняються від зазначеного в цьому Договорі – Сторонам слід дотримуватись таких умов без додаткового письмового закріплення. Користувач не позбавлений можливості з наступного за оплаченим періоду відмовитись від даного Договору та розірвати його в односторонньому порядку у разі, якщо оголошені Виконавцем умови не відповідають потребам Користувача.

5.1.12. Надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання цього Договору.

5.1.13. Не порушувати вимог чинного законодавства України та загальноприйнятих моральних засад суспільства.

5.1.14. Не використовувати результати наданих послуг за цим Договором в протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси третіх осіб.

5.1.15. Не вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сервісу «NOVA» і є його несумлінним використанням.

5.1.16. Особисто нести відповідальність за свої дії, в тому числі дії, спрямовані на виконання цього Договору.

5.2. Користувач має право:

5.2.1. Отримувати послуги інформаційно-комунікаційного характеру шляхом використання функціоналу  Сервісу «NOVA» у порядку, визначеному цим Договором.

5.2.2. Отримувати інформацію про Послуги, що надаються Виконавцем.

5.2.3. У разі виникнення будь-яких питань, скарг, пропозицій щодо використання Сервісу «NOVA» або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу Сервісу «NOVA» за посиланням: https://t.me/nova_bot_support або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця: nova.adm000@gmail.com

5.2.4. Розірвати Договір у порядку та на умовах визначених розділом 6 цього Договору.

5.2.5. Користуватися реферальною системою Сервісу «NOVA».

5.3. Виконавець зобов’язаний: 

5.3.1. Надавати Користувачу послуги відповідно до умов цього Договору та забезпечити можливість отримання ним Послуг в порядку, визначеному цією Публічною офертою.

5.3.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Користувача, отриманих при реєстрації, та/або використання Сервісу «NOVA». 

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Не надавати Послуги до моменту здійснення верифікації Користувача, або надання інших необхідних відомостей про останнього, якщо це обов'язково для використання повного функціоналу Сервісу «NOVA».

5.4.2. В усній або письмовій формі повідомити Користувача про виявлені недоліки в розміщенні інформації, вимагати їх негайного усунення або видалення інформації, зміст котрої, на думку Виконавця суперечить чинному законодавству та/або є недоречним.

5.4.3. Встановлювати особливі пільгові правила щодо публікацій, спеціальних пропозицій, іншого контенту з відміткою «для людей з особливими потребами».

5.4.4. Надавати на власний розсуд знижки на оплату своїх Послуг у розмірі від 1 до 100%

5.4.5. Визначати, з урахуванням вимог законодавства, обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Користувача нерозголошення цих відомостей.

5.4.6. В односторонньому порядку змінювати порядок надання послуг, у тому числі встановлювати оплату за такі послугу, опублікувавши відповідні зміни або нову редакцію Публічної оферти таким чином:

- за посиланням: https://www.nova.in.ua/offer

- надіславши відповідний лист на відомі контакти Користувача. 

5.4.7. Моментом ознайомлення Користувача з цим договором вважається момент, коли інформація щодо вказаних змін стала доступною в врахуванням умов цього Договору.

5.4.8. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до чинного законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісу «NOVA» або захисту Виконавця та Користувача, якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам та свободам громадян та діючому законодавству України.

У разі порушення Користувачем умов цієї Публічної оферти (разом з його невід'ємними частинами), Виконавець має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до послуг, що надаються в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Користувачу такими діями.

5.4.10. Розірвати Договір у порядку та на умовах визначених розділом 6 цього Договору. 
 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

6.1. Цей Договір є безстроковим.

6.2. Користувач має право розірвати договір в односторонньому порядку, шляхом від'єднання від Сервісу «NOVA» або надіславши відповідний лист на електронну адресу Виконавця: nova.adm000@gmail.com

6.3. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, закривши доступ Користувачу до Сервісу «NOVA» 

6.3.1. У випадку розірвання Договору Виконавцем, останній має право повідомити Користувача про факт розірвання шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту Користувача, або будь-яким іншим чином, включаючи сповіщенням на Веб-сайті та/або Сервісі «NOVA».

6.4. Розірвання Договору припиняє правовідносини між Сторонами за цим Договором, але не позбавляє право Сторони здійснювати захист своїх порушених прав за цим Договором.
 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

7.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються Виконавцем при наданні Сервісу«NOVA», є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими актами.

7.2. Сервісу «NOVA» є об’єктом права інтелектуальної власності та належить Виконавцю.

7.3. Виконавець є власником виключних майнових прав на програмну продукцію, завдяки якій надаються послуги. Виконавець гарантує, що використання Користувачем програмної продукції, завдяки якій надаються послуги, не порушує жодних прав третіх осіб, пов’язаних з правом інтелектуальної власності.

7.4. Всі матеріали, доступ до яких Користувачу надається Виконавцем є об’єктами прав інтелектуальної власності Виконавця. Виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені Виконавцем у процесі надання послуг Користувачу, зберігаються за Виконавцем.

7.5. Будь-яке використання Веб-сайту та/або Сервісу «NOVA», в тому числі його складових частин, без попередньої письмової згоди Виконавця, вважається порушенням його прав інтелектуальної власності.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Договору.

8.2. У випадку порушення умов цього Договору, Сторона, яка допустила таке порушення, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні усі збитки, заподіяні таким порушенням.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за дії Користувача, в тому числі дії, які порушують права та законні інтереси третіх осіб чи порушують вимоги чинного законодавства країни Користувача, або країни за місцем перебування Користувача.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за будь-які дії систем переказів, платіжних систем, порталу «Дія» і за  будь-які затримки пов’язані з їх роботою.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу «NOVA» , в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу «NOVA», якщо інше не встановлено законом.

8.6.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах третіх осіб, дій шкідливих програм, а також несумлінних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу програмних та (або) апаратних засобів Сервісу «NOVA». 

8.6.2. Виконавець не несе відповідальності за некоректне функціонування Сервісу «NOVA», збої та перерви в роботі Сервісу «NOVA», пошкодження або втрату даних, що містяться в Сервісі «NOVA», якщо вони були викликані обставинами непереборної сили, у тому числі у разі пожеж, епідемій, надзвичайних погодних умов, перебоїв подачі електроенергії, хакерськими (в т.ч. DoS) атаками, поширення вірусних комп'ютерних програм, а також якщо такі обставини були спричинені навмисними незаконними діями третіх осіб.

8.7. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій. 

8.8. Усі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку у судових органах України і їх рішення є обов’язковими для обох Сторін. 

8.9. Виконавець не несе відповідальність за достовірність і достатність інформації розміщеної в окремих розділах Сервісу «NOVA». В свою чергу Виконавцем здійснюється систематичний контроль за розміщеною інформацією. Користувач бере на себе повну відповідальність та ризики за використання розміщеної інформації та/або внаслідок іншої взаємодії з Сервісом «NOVA».

 

9. ФОРС-МАЖОР

 

9.1. У випадку настання обставин непереборної сили (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, аварійні збої в системі зв’язку та/або енергопостачання, хакерські (в т.ч. DoS) атаки та ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин. 

9.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом п'яти днів з дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, його частини, тлумаченням умов Договору, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

10.2. Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

10.3. Укладаючи цей договір Сторони погоджуються, що виступають проти будь якого виду дискримінації та докладатимуть зусиль задля запобігання дискримінації за віком, статтю, сексуальною орієнтацією, гендером, гендерною ідентичністю, способом вираження людини, расою, етнічним чи національним походженням, релігійним переконанням, фізичними ознаками, майновим станом чи будь якими іншими ознаками.

10.4. Користувач має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час шляхом від'єднання від Сервісу «NOVA» або надіславши відповідний лист на електронну адресу Виконавця: nova.adm000@gmail.com

10.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час. 

10.6. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати порядок надання послуг без переукладення цього Договору, опублікувавши зміни в Сервісі «NOVA», або надіславши відповідний лист на електронну пошту Користувача.

10.7. Приймаючи цей Договір Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, в передбаченому в ньому порядку. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Користувач надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Користувача з метою, що пов’язана з виконанням цього Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Користувач надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

10.8. Укладенням цього Договору, Користувач підтверджує, що він повідомлений та ознайомлений зі змістом Закону України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Адміністрації Сервісу «NOVA» з метою можливості виконання умов цього Договору. Користувач також погоджується з тим, що Адміністрація Сервісу «NOVA»  має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача у передбачених Законодавством випадках, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10.9. Всі зміни до Договору набувають чинності з моменту їх публікації у Сервісі «NOVA» . Використовуючи послуги Сервісу «NOVA», Користувач підтверджує згоду з умовами Договору у редакції, чинній на момент використання Користувачем Сервісу «NOVA».


 

Контактні дані Виконавця:

Фізична особа-підприємець Андреєва Софія Романівна
 

Установа банку - ПриватБанк

МФО банку - 305299

Отримувач платежу - АНДРЕЄВА СОФІЯ РОМАНІВНА

IBAN - UA433052990000026002011006340

Рахунок отримувача - UA433052990000026002011006340

Валюта рахунку - UAH

РНОКПП отримувача - 3561007865

Податкова адреса платника податків -

Україна, Львівська область, м. Львів, 79032, вул. Шафарика 8, кв. 47

bottom of page